Ez a lap a Debreceni József Attila Általános Iskola tulajdona. Az itt szereplő írások, képek szerzői jogvédelem alá esnek.

Közérdekű információk:

Szülőknek bemutató órák TIOP 1.1.1-12:

Bemutató órák az interaktív eszközök- TIOP 1.1.1-12 keretében érkezett- használatával, melyre szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket.

Időpontja: 2016. szeptember 26-án/ hétfő/ 2. óra/ 8.55-9.40/

Pedagógus                        osztály                        helye

Jánosiné Szoboszlai Ágnes      5.b                        régi épület I/8

Időpontja: 2016. szeptember 27-én /kedd/ 1. óra /8.00-8.45/

Pedagógus                        osztály                    helye

Károlyiné Lengyel Edina           2.osztály                  új épület II/5

Rubin Andrea                        3.osztály                   új épület I/2

Barkócziné Linzenbold Erika     fejlesztő foglalkozás     új épület II/7

 


Évnyitó időpontja:

2016. szeptember 1.  8:00 óra  

Első tanítási nap: szeptember 1-én 4 osztályfőnöki óra lesz megtartva.

 

Tankönyvosztás 2016. szeptember 1-én kapják meg a tanulók az osztályokban.

 

A támogatás igénybevételéhez szülői aláírás szükséges, melyet 2016. augusztus 25-én – csütörtökön – tehet meg.

A hiányzó igazolásokat is ekkor pótolhatja.

 

Szeptember 1-én 16 órakor valamennyi alsó tagozatos osztály,

szeptember 5-én 16:30 órakor valamennyi felső tagozatos osztály

szülői értekezletet tart.


Tájékoztató a tankönyvekről a szülőknek:

2016-2017-es tanévtől az általános iskolák 1.-4. évfolyamán az állam átvállalja a tankönyvek költségeit, és térítésmentesen biztosítja minden tanuló részére.

Tankönyvlista

Tankönyv árak 2016/2017. tanév:

5. osztály            7730 Ft

6. osztály:         11257 Ft

7. osztály:         14547 Ft

8. osztály:         12107 Ft


 2016. szeptemberi étkezés befizetése:

A szeptember havi étkezés befizetése várhatóan: 2016. augusztus 25-én 7 órától 17:00-ig.


  Tisztelt Óvodavezető Asszony! Intézményvezető Asszony / Úr!

 A Debreceni József Attila Általános Iskola és a József Attila Általános Iskoláért Alapítvány hagyományaihoz híven a 2015/2016. tanévben is megrendezi a „Költészet Napja” keretében versmondó - és rajzversenyét.

 A versenyek ideje: 2016. április 11. 9.00 óra

 Helye: Debreceni József Attila Általános Iskola (4030 Debrecen, Monostorpályi út 63.)

meghívó


BEIRATKOZÁS

   Tájékoztatás 2016/2017. tanévre 1. osztályba jelentkezők számára

A beiratkozás regisztrációja 2016. április 14. csütörtök: 8.00- 19.00 és 2016. április 15. péntek : 8.00- 19.00

Helye: Debreceni József Attila Általános Iskola  titkársága

A beiratkozásra az alábbi dokumentumokat kell hozni:

-      a gyermek személyazonosítására alkalmas igazolvány (születési anyakönyvi kivonat vagy személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél) ,

-      a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)  

-      a szülő személyazonosítására alkalmas igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

-      Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadóak

-      amennyiben szakértői bizottság vizsgálja, annak az iskolába lépéshez szükséges határozatát (véleményét, előértesítését)

-      a gyermek oltási könyve

Tájékoztatom, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében az iskolának a beiratkozáskor fel kell mérnie, hogy a 2016/2017. tanévben a szülő a gyermeke számára valamelyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy

     az iskola által szervezett erkölcstan oktatást igényli.

 


 A 2016/2017. tanévi erkölcstan, hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatos tájékoztató leendő első osztályos és jelenlegi tanulóink szülei részére:

Tájékoztató nap: 2016. március 7. 15.30 óra

Helye: az iskola ebédlője

A leendő első osztályosok a beiratkozáskor, a leendő ötödikesek 2016. április 30-ig nyilatkoznak az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgy választásról.

A többi évfolyamon, a korábban tett nyilatkozatok módosítására 2016. május 20-ig van lehetőség.

Hit- és erkölcstan oktatás

Nyilatkozat minta

Tájékoztató adatkezelésről


   Iskolába hívogató:

 Beiratkozás 2016/2017. tanévre:

Az óvodai jelentkezési lapon kell a választott iskolát (3 iskola) megjelölni. A jelentkezési lapokat az óvoda gyűjti össze és továbbítja a Debreceni Tankerület felé (állami fenntartású iskolába jelentkezés esetén).

 Az iskolába való beiratkozás időpontját a Kormányhivatal teszi közé

legkésőbb 2016. március 30-ig

 A Kötelező beiskolázási utcajegyzékről szintén a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a honlapján Hirdetményben tájékoztatja a szülőket.


Tisztaszoftver tájékoztató:

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Figyelmetekbe ajánljuk az EMMI és NFM minisztérium tájékoztatását a Tisztaszoftver program kiterjesztéséről, melynek keretében a  magyarországi diákok otthonra díjmentesen használhatják az Office 365 Pro Plus 4 csomagot. 

regisztráció itt:

 

 


Közérdekű Információk:

Az iskola alapdokumentumai a titkárságon megtekinthetők

/alapító okirat, pedagógiai program, házirend/

Fogadóórák:

Barabásné Vályi Valéria Katalin intézményvezető:

hétfő 10.00-11.00 óra között, illetve előzetes egyeztetés szerint: tel.:535-225

Szecskő-Szetei Ágnes intézményvezető helyettes:

szerda 14.00- 15.00 óra között, illetve előzetes egyeztetés szerint: tel.:449-030

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó:

Dr. Kriskó Miklósné kedd:11.00-12.00

Iskolaszék elnöke: Daróczi Sándorné

Debreceni József Attila Általános Iskoláért Alapítvány számla száma:OTP 11738008-20714877

Elnöke: Berdóné Deli Zita tel.: 535-226

Diákönkormányzat vezetője: Szabóné Tóth Judit tel.:535-226

Logopédus: Kissné Majercsik Edit

Konduktor: Szilágyi Benedek Réka

Utazó gyógypedagógus: Kótabé Tünde


 

 

 Iskola elérhetősége:

OM:031079

4030 Debrecen Monostorpályi út 63 Telefon:06-52-535-225/226,

Fax:06-52-449-030

E-mail:

          jozsefattila@iskola.debrecen.hu

          djozsef_attila@freemail.hu

Intézményvezető:

Barabásné Vályi Valéria Katalin

Intézményvezető- helyettes:

Szecskő-Szetei Ágnes

 

 

 

 

 

IskolánkrólDokumentumok
AktuálisPályázatokÉtkezés
Névadónkról
Információk
TantestületBeiskolázás
Osztályok
Szülőknek

Szakkörök
Pedagógusoknak
Büszkeségeink
Diákcsemege
Ünnepségek
Versenyek
Könyvtár
Tablók
Kirándulások
Kapcsolatok
 

2016/2017 tanév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

látogató számláló